1 מוצרים כשרים

מידע כשר לקטגוריה CARNES.

האם המוצר כשר? נמצא 1 מוצרים כשרים

חפש מוצרים כשרים לפי מונחים `` חיפוש 1 מוצרים כשרים. המוצר הרלוונטי ביותר הוא CARNES: first_brand עם מצב Carne. מידע מתקבל מ Beit Din Kashrut (BDK). הערות:

Berachá Anterior : Shehacol
Berachá Posterior: Nefashot