מידע על מוצר

מידע מפורט
Status
Parve
מקור המידע
Kosher Europe
Notes
Available in Austria