1 מוצרים כשרים

מידע כשר עבור Bread in Budapest.

Browse by categories

האם המוצר Bread in Budapest כשר? נמצא 1 מוצרים כשרים

חפש מוצרים כשרים לפי מונחים `Bread in Budapest` חיפוש 1 מוצרים כשרים. המוצר הרלוונטי ביותר הוא Budapest's Best, Paprika Hungarian: first_brand עם מצב Pareve. מידע מתקבל מ OU Kosher. USA. הערות: Symbol required. Not Kosher for Passover. NOT Kosher for Passover

Pareve