169 מוצרים כשרים

מידע כשר food ב-אסיה.

In אסיה there are 5 organizations, certifying kosher products. We found 169 kosher products. Checkout the following list in order to get the most comprehensive information about kosher products in אסיה. Search by product name, brand, category - just type in keywords and press `Go!` button.

Note: If you don't see information, it does not mean it is not kosher automatically - it might just not to be included in our database for some reason.

Browse by categories

האם המוצר כשר ב Asia? נמצא 169 מוצרים כשרים

חפש מוצרים כשרים לפי מונח `` ב Asia האזור 169 מוצרים כשרים. המוצר הרלוונטי ביותר הוא : first_brand עם מצב Kosher Mehadrin. מידע מתקבל מ Chabad Sri Lanka. הערות:  

Kosher Mehadrin
Kosher Mehadrin
Kosher

Tomato sauce

SPC: Crushed Tomato Mix, Tomato Puree

מידע מChabad Sri Lanka
Kosher Mehadrin
Kosher

ARDMONA: FRUIT IN SYRUP: Apricots Halves Fruit Cocktail NOT 400-450g sizes Fruit Salad NOT 400-450g sizes Peach Diced NOT 400-450g sizes Peach Halves Peach Slices Pear & Peach Quarters Pear Diced NOT 400-450g sizes Pear Halves Plums       Two Fruits NOT 400-450g sizes

מידע מChabad Sri Lanka
Kosher

Tinned Fruits

SPC: Apple – Chunky Sauce, Apple – Smooth Sauce, Apricot – Sauce, Apricot – Smooth Sauce  

מידע מChabad Sri Lanka