1 מוצרים כשרים

מידע כשר לקטגוריה SEMENTES.

האם המוצר כשר? נמצא 1 מוצרים כשרים

חפש מוצרים כשרים לפי מונחים `` חיפוש 1 מוצרים כשרים. המוצר הרלוונטי ביותר הוא CHIA EM GRÃOS: first_brand עם מצב Parve. מידע מתקבל מ Beit Din Kashrut (BDK). הערות:

Berachá Anterior : Haadamá
Berachá Posterior: Nefashot se Veja 5. *