2 מוצרים כשרים

מידע כשר לקטגוריה MARGARINA VEGETAL.

האם המוצר כשר? נמצא 2 מוצרים כשרים

חפש מוצרים כשרים לפי מונחים `` חיפוש 2 מוצרים כשרים. המוצר הרלוונטי ביותר הוא “CRISCO” Con la U: first_brand עם מצב Parve. מידע מתקבל מ Jabad Lubavitch de Barcelona. Spain. הערות: MARGARINA VEGETAL