1 מוצרים כשרים

מידע כשר לקטגוריה Fruit - Tinned &Plastic Jars/Cups/Tubs.

האם המוצר כשר? נמצא 1 מוצרים כשרים

חפש מוצרים כשרים לפי מונחים `` חיפוש 1 מוצרים כשרים. המוצר הרלוונטי ביותר הוא : first_brand עם מצב כשר. מידע מתקבל מ Kosher Kiwi. הערות: • Acceptable as long as juice and syrup does not contain GRAPE JUICE or COCHINEAL (E120) . Products containing grapes are also not acceptable. Check ingredients. • Any tinned fruit in natural juice that does not specify the juice used e.g. pear juice, must be assumed to be using GRAPE JUICE & is NOT ACCEPTABLE.

כשר

General tinned fruit

מידע מKosher Kiwi