113 מוצרים כשרים

מידע כשר לקטגוריה Cereals / Müesli Coop, Migros.

האם המוצר כשר? נמצא 113 מוצרים כשרים

חפש מוצרים כשרים לפי מונחים `` חיפוש 113 מוצרים כשרים. המוצר הרלוונטי ביותר הוא Wheat bran: first_brand עם מצב Parve. מידע מתקבל מ Israelitische Religionsgesellschaft Basel (IRG Basel). הערות: <p>null</p><p>null</p><p>Weight: 300 g</p><p>Distributor: Migros</p><p>Packaging: null</p><p>Ingredients: null</p><p>Expire date: 04/08/2020</p><p>Last checked: null</p><p>Next check: null</p>