2 kosher products

Kosher information for Cholov nochri category.