2 kosher products

Kosher information for Trasimeno brand.