2 kosher products

Kosher information for CHIA POD brand.